Aanmelden intake

De praktijk zit vol en neemt daardoor geen nieuwe aanmeldingen meer aan. Cliënten die in het verleden bij mij kwamen die kunnen de afspraakmogelijkheden even bij mij opvragen.