Aanvullend verzekerd

Wanneer mij de vraag gesteld wordt: ”Wat zijn de kosten van de therapie?” Dan luidt het antwoord: 'Therapie is een persoonlijke investering in tijd, energie, geduld, vaak moed en tot slot kan het wat geld kosten...'

Vanuit mijn jarenlange ervaring is gebleken dat intensieve sessies van 50 minuten, in een overzichtelijk twee wekelijks traject goed werkt om de gewenste verandering, verbetering en/of verwerking teweeg te brengen. Dit betekent (gemiddeld genomen) een intakegesprek, zes therapiesessies en als afsluiting een evaluatiegesprek. Wanneer de therapie is afgerond, dan vindt er na drie maanden een follow up gesprek plaats om terugval te voorkomen (een nazorggesprek).

Wij zijn 50 minuten samen in gesprek. Daarnaast is er een indirecte therapietijd van 10 minuten waar u niets van merkt. Zoals de voorbereiding, de aantekeningen maken en de administratie. Het door mij gehanteerde tarief is gebaseerd op deze directe- en indirecte therapietijd.
Intake gesprek € 80,00
Individuele therapie sessie € 80,00
Relatie therapie € 80,00
Evaluatie gesprek € 80,00
Follow up gesprek € 80,00