banner

Themadag 'Trauma & Herstel'

Als deskundige met vijfentwintig jaar ervaring in het werken met psychotrauma, haar jarenlange onderzoekswerk en ruim vijftig jaar levenservaring als ervaringsdeskundige, begrijpt José van binnenuit wat het opgroeien, leven en doorleven van vroegkinderlijk trauma kan betekenen. Zij leidt al jarenlang een onderzoeksgroep binnen het helen en verhelderen van vroegkinderlijk trauma. De ervaringen wat nu werkelijk helpend is die zij hierin opgedaan heeft neemt zij mee in deze dag.

Waar het deze dag met name om gaat, is het zelf beoefenen van het brede kleurenpalet van traumagerichte therapie. Alles wat helpend en helend is en wat je thuis zelf voort kunt zetten. Want juist bij vroegkinderlijke traumatisering en de innerlijke alarmbellen die spanningsvol aan zijn blijven staan, is het essentieel dat je jezelf van binnenuit gerust kunt stellen.

We starten deze dag laagdrempelig met een kopje koffie of thee en oefenen in samen-zijn. Met jezelf en de ander. De grondtoon die als een rode draad door de dag loopt is de lichaamsgerichte traumatherapie. Tezamen met schrijfexposure, systemisch werken en waar nodig ondersteund door de beeldende psycho-educatie.

Data:

Donderdag 4 augustus, VOL

Donderdag 8 september, VOL

Donderdag 13 oktober, VOL

Maandag 24 oktober, VOL

Maandag 21 november, VOL

Maandag 19 december, VOL

Wachtlijst: is er een datum vol waar jij had willen komen; plaats je dan vooral op de wachtlijst? Er valt wel eens iemand af en dan kan ik je direct informeren als er een plek vrij gekomen is!

Tijdsduur samenkomst? Van 10.00 tot 15.00 uur.

Groepsgrootte? Een klein veilig groepje van zes personen.

Voor wie? Voor zorgprofessionals en/of lotgenoten. Voor iedereen die spanningsvol is opgegroeid, in gevoel van afwijzing. Doordat de ouders psychisch- en emotioneel niet werkelijk beschikbaar en bereikbaar waren. Of juist te nadrukkelijk sturend en manipulatief aanwezig. Met een verstoorde hechting, eenzaamheid, gevoel van leegte en isolement, verwarring en onzekerheid als gevolg. Tezamen met medisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Of je ben aan de zijlijn stille getuige geweest van onveilige en spanningsvolle situaties. Het kan zijn dat je hier zelf in opgegroeid bent als lotgenoot, maar jouw insteek kan ook zijn dat je het als zorgprofessional op diepere lagen (nog) beter wilt leren invoelen en begrijpen. Zie voor een uitgebreidere beschrijving op de website onder ‘Voor wie?’

Geef jij je op als lotgenoot? Vanuit voorzorg & zorgvuldigheid ontvangt iedere deelnemer die zich opgeeft als lotgenoot van tevoren per mail een aantal vragen om voor jezelf je draaglast & draagkracht af te wegen. Dan kun je na het beantwoorden van de vragen alsnog beslissen of de themadag in een groep voor jou (op dit moment) wel de juiste weg is. Bij twijfel kunnen we altijd even een persoonlijk belmoment inplannen. Wat ook veel gebeurt is dat de themadagen gevolgd worden náást de individuele therapie die iemand elders al volgt, dit blijkt een waardevolle aanvulling op elkaar te zijn.

Opgave of vragen info@dewegnaarbinnen.nl

Kosten? Deze dag komt op € 50,00 inclusief koffie & thee & koek

Gouden regel: Je deelt alleen wat jij wilt delen, je hóeft sowieso niets te delen! De regie ligt altijd bij jou.

Voor de helderheid; deze dagen werken diepgaand therapeutisch door, maar het is geen groepstherapie. Voel je vooral welkom, José ziet uit naar je komst!

'De weg naar binnen' is een non-profit praktijk zonder winstoogmerk, om de drempel van toegankelijkheid zo laag als mogelijk te houden. Alle inkomsten vloeien terug naar de missie.