José Al

José Al (1968) is geboren en getogen in Zaandam, zij is getrouwd en heeft twee volwassen kinderen die hun vleugels al uitgeslagen hebben. Haar werk als traumatherapeut, spreker en schrijver is haar passie. Vanwege haar kwetsbare gezondheid vraagt het leven haar steeds opnieuw om prioriteiten te stellen. En deze ligt duidelijk bij het geven van lezingen, groepstherapie- en themadagen rond haar boek 'Het bevuilde nest' over een onveilige hechting door vroegkinderlijk en transgenerationeel trauma. Zij is gestopt met de langdurige individuele zorgtrajecten, om zoveel als mogelijk tijd en energie over te houden voor haar missie.

Ieder kind dat op welke wijze ook, misbruikt en/of verwaarloosd wordt, wenst zij toe om gezien, gehoord en geholpen te worden. Als er één kind tijdig opgemerkt wordt door een warm betrokken en oplettend medemens, dan is haar missie geslaagd. Dan kan er heel wat leed bespaard worden. Zij wil een maatschappelijke bijdrage leveren aan een ruimere bewustwording van misbruik dan wat doorgaans in de samenleving, literatuur en media naar buiten komt. En daarnaast de traumasensitiviteit bij zorgprofessionals verdiepen om zodoende aan vroegsignalering te werken. Van daaruit heeft zij het boek geschreven en geeft zij deze samenkomsten.

Haar hart ligt bij het werken met vrouwen en mannen die als kind op welke wijze ook getekend en gevormd zijn door een onveilige hechting vanwege vroegkinderlijk trauma. Door alle vormen en kleuren van misbruik, verwaarlozing, mishandeling en huiselijk geweld. Met een innerlijk doolhof vol pijn, angst, onzekerheden en geheimen als gevolg. Het menselijk lichaam lijkt in die zin wel op een geschiedenisboek, waarin alles terug te vinden is.

Wanneer je door het leven getekend bent, dan kan het goed zijn ‘om de weg naar binnen’ te gaan. Om samen met de therapeut een uitingsvorm te vinden voor het onzegbare. Slachtoffers hebben een therapeut nodig met een grote fijngevoeligheid voor integriteit, menselijke waardigheid en grenzen. Dat zou zij graag voor jou willen zijn.