banner

Voor wie zijn de samenkomsten?

Voor iedereen die spanningsvol is opgegroeid, in gevoel van afwijzing. Doordat de ouders psychisch- en emotioneel niet werkelijk beschikbaar en bereikbaar waren. Met een verstoorde hechting, eenzaamheid, verwarring en onzekerheid als gevolg. De mensen die bij zichzelf 'De weg naar binnen' willen gaan, vanuit het diepe besef dat je alleen dan verder komt. Met jezelf èn de ander. Of dit nu als zorgprofessional, lotgenoot of ervaringsdeskundige is. De samenkomsten worden ervaren als een diepgaande deskundigheidsbevordering en persoonlijke ontwikkeling.

Zowel voor de volle breedte van onze zorgprofessionals binnen de sociale kaart. Zoals hulpverleners, docenten, psychologen, jeugdbeschermers, huisartsen en therapeuten. Tezamen met ervaringsdeskundigen en lotgenoten. Vanuit haar jarenlange goede ervaringen heeft José ervoor gekozen om deze doelgroepen vanuit de verschillende achtergronden juíst samen te laten komen, in plaats van ze gescheiden te groeperen. Dit blijkt namelijk een bijzonder helpende, verhelderende en helende aanvulling op elkaar te zijn.

Los van onze functie en achtergrond, ontmoeten wij elkaar deze dagen in volkomen gelijkwaardigheid in ons menszijn. Want van wie kunnen we nu meer leren dan van elkaar? En uiteindelijk zijn we ongeacht onze achtergrond allemaal tot op zekere hoogte lotgenoten van elkaar, want iedereen is - bewust of onbewust - wel getuige geweest van spanningsvolle situaties vol gevoel van onveiligheid. Als zorgprofessional kun je dit inzetten om je (nog) verder te kunnen verplaatsen in je cliënten/patiënten/leerlingen/pleegkinderen. Als lotgenoot kun je de themadagen inzetten om het empathisch vermogen naar jezelf vergroten. Zodat er steeds minder behoefte is aan erkenning van buitenaf, een vorm van hernieuwde hechting met jezelf.

De ervaring leert dat er bevlogen zorgprofessionals 'met een rugzakje' meedoen aan de themadagen. Want het therapeutisch werken met trauma is mooi en waardevol werk, maar ook uitputtend. Het gaat om werkelijk en wezenlijk contact maken en oprecht luisteren op heel veel dieptelagen. Wie altijd met 'helpende handen en een luisterend oor' voor anderen klaar staat, gaat vaak voorbij aan voldoende ontspanning en zelfzorg. Dan loop je vast, omdat je niet verder komt in de persoonlijke ontwikkeling van jezelf. Wie altijd 'weggeeft wat hij zelf nodig heeft' raakt zelf uitgeput, zowel in het persoonlijk leven als in het werk. Dan zijn deze themadagen een verrijking.