Werkervaring

In de beginjaren van haar loopbaan begeleidt José vanuit de G.G.Z. met plezier en enthousiasme mensen met een psychiatrische beperking, persoonlijkheidsproblematiek en psychotrauma. Zowel in de instelling als in de thuissituatie. Werkend vanuit het rehabilitatiemodel als inspiratiebron, steeds opnieuw de focus brengen naar de mogelijkheden in plaats van vastlopen op de moeilijkheden. Zonder voorbij te gaan aan de pijn die iemand in zijn problemen kan ervaren. Deze mensvisie vormt de basis van haar verdere werk.

Aan hoe zij zelf in haar persoonlijke – en professionele ontwikkeling is verschoven van een deskundige die ook de meerwaarde ziet van haar ervaringsdeskundigheid . Hoe de natuurlijke mix van deze twee in vijfentwintig jaar werkervaring gezorgd hebben voor een stevige visie op verwerking van vroegkinderlijk trauma. Waardoor er als vanzelf een verschuiving heeft plaatsgevonden van het geven van individuele psychotraumatherapie, naar het geven van traumagerichte groepstherapie. En hoezeer zij de helende en helpende kracht van de groep is gaan omarmen. Het behandelen en samen met de groep bewandelen van het hobbelige pad van vroegkinderlijk trauma kent veel overeenkomsten met het opgroeiende kind in een beschermende maar ook voldoende prikkelende setting.

Voor herstel zijn veel nieuwe positieve ervaringen nodig, vooral in relatie met anderen. Daar kan een groep zó bij helpen. Wat uit haar dagelijkse praktijk en onderzoek naar voren is gekomen, is dat mensen die opgegroeid zijn in een zogenaamd 'bevuild nest', allemaal een sociale angst ontwikkeld hebben. En zich tegelijkertijd niet laten leiden door de angst maar overal dwars doorheen gaan. Mensen die zich sociaal angstig voelen hebben de neiging om zich druk te maken om wat anderen van hen denken. Zowel voor, tijdens en na afloop van het contact. ‘Heb ik iets onhandigs gezegd of gedaan?’ tot ‘Heb ik een slechte indruk gemaakt?’ zijn veel voorkomende gedachten.