Werkervaring

Na haar afstuderen begeleidt José vanuit de G.G.Z. met plezier en enthousiasme mensen met een psychiatrische beperking. Zowel in de instelling als in de thuissituatie. Werkend vanuit het rehabilitatiemodel als inspiratiebron, steeds opnieuw de focus brengen naar de mogelijkheden in plaats van vastlopen op de moeilijkheden. Zonder voorbij te gaan aan de pijn die iemand in moeilijkheden kan ervaren. Deze mensvisie vormt de basis van haar verdere werk.

Inmiddels heeft zij als vrij gevestigd therapeut een jarenlange ervaring opgebouwd in het verzorgen van individuele therapie, relatie therapie, gezinstherapie en groepstherapie. Met het klimmen der jaren, ervaring en inzicht komt haar focus steeds meer te liggen op de mensen met een vaak onzichtbare rugzak.

Deze onzichtbare rugzak is voor de omgeving niet zichtbaar, maar voor de drager ervan wel constant merkbaar en voelbaar. Het zijn de mensen die de last van een onverwerkt trauma bij zich dragen. Een trauma door vormen van (emotionele) verwaarlozing, huiselijk geweld en/of vormen van misbruik. Zoals seksueel- of narcistisch misbruik.