banner

Missie & Visie

De missie vroegsignalering en preventie van kindermishandeling enerzijds en hulp voor het getraumatiseerde kind in de volwassene anderzijds, is het levenswerk van José. Zij levert een maatschappelijke bijdrage aan een ruimere bewustwording van 'sluipend trauma', dat - onbewust en vaak onbedoeld - als een onzichtbaar maar voelbaar estafettestokje van generatie op generatie doorgegeven wordt. Van daaruit heeft zij ‘Het bevuilde nest’ geschreven, doet zij onderzoek, geeft zij samenkomsten voor zorgprofessionals en lotgenoten en exposeert zij met poëzie en collage kunst.

Het is een missie uit haar hart en deze is wat José betreft alleen zuiver en geloofwaardig als er geen financieel verdienmodel aan vast kleeft. ‘Haar verdienste’ ligt op een heel ander niveau, het delen van haar jarenlange kennis, kunde en levenservaring. Maar zij kan dit niet alleen, daar heeft zij betrokken medemensen zoals jij voor nodig!

Vanuit het diepe besef en de ervaring dat het om een breed sociaal- maatschappelijk probleem gaat, wil zij de deur naar haar ThuisHuis praktijk zo wijd als mogelijk open zetten. En de drempel naar de samenkomsten zo laag als mogelijk maken, zodat iedereen die dat nodig heeft kan komen. Bij een lage drempel horen ook bedragen die voor iedereen toegankelijk zijn.

Vanuit deze visie is ‘De weg naar binnen’ een non-profit praktijk. Dat betekent dat de praktijk niet uit is op het maken van winst, maar op het helen en verhelderen van de diepgaande gevolgen van transgenerationeel- en vroegkinderlijk trauma. De opbrengsten van het boek en de samenkomsten vloeien allemaal rechtstreeks terug naar de missie. Daar worden de vaste lasten van bekostigd om onder andere de samenkomsten te kunnen blijven geven in haar ThuisHuis praktijk en om jaarlijks ‘Het bevuilde nest’ in eigen beheer uit te kunnen geven. Maar ook voor het ontwikkelen van een werk- en luisterboek en om de expoësities kosteloos te blijven organiseren.