banner

Themadag 'Trauma & Lijf'

Deze dag staat in het teken van de non-verbale communicatie en we gaan letterlijk en figuurlijk 'de weg naar binnen'. Naar de plek in onszelf voorbij de woorden. Daar vinden we de weg naartoe via de lichaamsgerichte traumatherapie en het innerlijk kindwerk. Zo geven we deze dag ruimte aan jouw persoonlijke proces. Spanningsvol opgroeien in gevoel van onveiligheid gaat in eerste instantie om het kind, maar kinderen groeien op en zijn op een gegeven moment volwassen. Veel van deze volwassenen lopen rond met onvoldoende verwerkte gevolgen van vroegkinderlijk trauma. Wanneer de jong volwassene het leven tegemoet treedt terwijl alle alarmbellen van het overlevingsmechanisme áán zijn blijven staan.

Het Stockholmsyndroom, de rolomkering en schuldgevoel wat onder de inmiddels volwassen huid is gekropen en de verborgen complexe PTSS. Als bij overleven in onveiligheid zwijgen het overlevingsmechanisme is geworden en de psyche/ emoties geen kant meer op kunnen, dan doorbreekt het lichaam het stilzwijgen. Dan gaat zij voor jou spreken in de vorm van onrust en spanningen. De wortels van deze spanningen worden gevoed door negatieve gevoelens van schaamte en schuld. Deze negatieve gevoelens worden overtuigingen over onszelf. Zoals "Ik ben slecht" en de talrijke variaties op deze overtuiging zijn gebaseerd op de vroegere ervaring van "Ik voel me zo slecht".

Data:

Donderdag 18 augustus, VOL

Maandag 5 september, VOL

Donderdag 22 september, VOL

Maandag 3 oktober, VOL

Donderdag 20 oktober, VOL

Dinsdag 25 oktober, VOL

Donderdag 24 november, VOL

Donderdag 15 december, VOL

Wachtlijst: is er een datum vol waar jij had willen komen; plaats je dan vooral op de wachtlijst? Er valt wel eens iemand af en dan kan ik je direct informeren als er een plek vrij gekomen is!

Tijdsduur samenkomst? Van 10.00 tot 15.00 uur.

Groepsgrootte? Een klein veilig groepje van zes personen.

Voor wie? Voor zorgprofessionals en/of lotgenoten. Voor iedereen die spanningsvol is opgegroeid, in gevoel van afwijzing. Doordat de ouders psychisch- en emotioneel niet werkelijk beschikbaar en bereikbaar waren. Of juist te nadrukkelijk sturend en manipulatief aanwezig. Met een verstoorde hechting, eenzaamheid, gevoel van leegte en isolement, verwarring en onzekerheid als gevolg. Tezamen met medisch onverklaarbare lichamelijke klachten. Of je ben aan de zijlijn stille getuige geweest van onveilige en spanningsvolle situaties. Het kan zijn dat je hier zelf in opgegroeid bent als lotgenoot, maar jouw insteek kan ook zijn dat je het als zorgprofessional op diepere lagen (nog) beter wilt leren invoelen en begrijpen. Zie voor een uitgebreidere beschrijving op de website onder ‘Voor wie?’

Geef jij je op als lotgenoot? Vanuit voorzorg & zorgvuldigheid ontvangt iedere deelnemer die zich opgeeft als lotgenoot van tevoren per mail een aantal vragen om voor jezelf je draaglast & draagkracht af te wegen. Dan kun je na het beantwoorden van de vragen alsnog beslissen of de themadag in een groep voor jou (op dit moment) wel de juiste weg is. Bij twijfel kunnen we altijd even een persoonlijk belmoment inplannen. Wat ook veel gebeurt is dat de themadagen gevolgd worden náást de individuele therapie die iemand elders al volgt, dit blijkt een waardevolle aanvulling op elkaar te zijn.

Opgave of vragen info@dewegnaarbinnen.nl

Kosten? Deze dag komt op € 50,00 inclusief koffie & thee & koek

Gouden regel: Je deelt alleen wat jij wilt delen, je hóeft sowieso niets te delen! De regie ligt altijd bij jou.

'De weg naar binnen' is een non-profit praktijk zonder winstoogmerk, om de drempel van toegankelijkheid zo laag als mogelijk te houden. Alle inkomsten vloeien terug naar de missie.