Themadag 3

Waar gaat het deze dag over? Deze dag staat in het teken van de non-verbale communicatie en we gaan letterlijk en figuurlijk 'de weg naar binnen'. Naar de plek in onszelf voorbij de woorden. Daar vinden we de weg naartoe via de lichaamsgerichte traumatherapie, het innerlijk kindwerk en de creatieve- en beeldende traumatherapie. Zo geven we deze dag ruimte aan jouw persoonlijke proces. De ont-moeting en het herstellen van de verbinding met wie jij bent staat centraal. Ons lichaam is net een geschiedenisboek, waarin alles terug te vinden is. Wij hebben niet alleen een geheugen in ons hoofd dat herinneringen voor ons bewaart, er bestaat ook een zogenaamd sensorisch lichaamsgeheugen en biologisch trauma. Het laat traumatische ervaringen merken door middel van onrust, energielekken, blokkades en spierspanningen.
Als bij overleven in onveiligheid zwijgen het overlevingsmechanisme is geworden en de psyche/ emoties geen kant meer op kunnen, dan doorbreekt het lichaam het stilzwijgen. Dan gaat zij voor jou spreken in de vorm van onrust en spanningen. De wortels van deze spanningen worden gevoed door negatieve gevoelens van schaamte en schuld. Deze negatieve gevoelens worden overtuigingen over onszelf. Zoals "Ik ben slecht" en de talrijke variaties op deze overtuiging zijn gebaseerd op de vroegere ervaring van "Ik voel me zo slecht".

Wat kun je deze dag verwachten? De ochtend staat in het teken van het ervaren en oefening in verschillende vormen van lichaamsgerichte traumatherapie. We oefenen eerst in contact maken met ons lichaamsbewustzijn, het vergroten en verfijnen van de traumasensitiviteit. Wanneer het gevoel van vertrouwen en veiligheid groeit gaandeweg de ochtend, zullen we 'de weg andersom' gaan ervaren. Ons lichaam 'spreekt tot ons' middels lichamelijke signalen. Die gaan we meer en meer 'verstaan' door ons ervoor open te stellen en ernaar te luisteren. Zodat het empathisch vermogen naar jezelf vergroot wordt en er steeds minder behoefte is aan erkenning van buitenaf. Onze natuurlijke grenzen weer herkennen en ervaren, die door onveiligheid vertroebeld zijn geraakt. Een vorm van hernieuwde hechting met je-zelf. Het werken met het (nog)onbewuste lichaamsgeheugen geeft non-verbaal veel informatie af. Het is bijzonder om te ervaren hoeveel zelfhelend vermogen in ons lichaam aanwezig is.

Na de lunch gaan we in het middagprogramma bezig met een natuurlijke mix van de beeldende-, creatieve- en lichaamsgerichte traumatherapie. José vertelt over de achtergrond van de beeldende- en creatieve therapie. Met het accent op traumaverwerking en hoe je dit thuis en/of op je werk in kunt zetten. Het non-verbale gaat ver voorbij het gesproken woord. Het leert je om open te staan voor je gevoel, de wereld 'voorbij het denken en de controle’. Alle zintuigen doen daarbij mee.

De onlosmakelijke relatie tussen een gedesorganiseerde hechting en vroegkinderlijk trauma komt deze dag nogmaals voorbij. Met de nadruk op herstel, zelfvertrouwen, perspectief en het verstevigen van veerkracht. Taal schiet vaak tekort, zeker bij traumabehandeling. Bij zorgprofessionals en/of ervaringsdeskundigen met een sterke neiging tot rationaliseren, scenario denken en veralgemeniseren, is het een waardevolle dag om te ervaren dat antwoorden ook uit de non-verbale lagen kunnen komen.

Voor wie is deze dag bedoeld? Een diepgaande ervaringsgerichte dag als deskundigheidsbevordering om de traumasensitiviteit middels het invoelend en begrijpend vermogen, kennis en kunde verder te verdiepen en te verfijnen met jezelf. En daarmee direct ook naar de mensen waarmee je werkt, je cliënten/patiënten/leerlingen. De ervaringsdeskundigen en herstelwerkers kunnen deze dag inzetten om op nóg diepere lagen de onvoldoende verwerkte pijnsporen te integreren in het volwassen leven. Het empathisch vermogen naar jezelf vergroten, zodat er steeds minder behoefte is aan erkenning van buitenaf, een vorm van hernieuwde hechting met jezelf.

Ben je een lotgenoot met nog onvoldoende verwerkte traumasporen? Heb je meer behoefte om deze themadag te volgen in een groep die alleen uit lotgenoten bestaat? Leef je nog dagelijks met de 'echo's uit je verleden'? Ligt je behoefte meer bij therapie dan bij persoonlijke ontwikkeling? Kijk dan onder het kopje 'Lotgenotengroep' of dat niet beter aansluit bij jouw behoefte?

Hoe gaat het werken in een groep? Hoewel je deze dag in groepsverband doorbrengt - met minimaal zes en maximaal acht personen - kun je dit desgewenst in stilte doen. Je deelt alleen wat jij wilt delen, je hóeft sowieso niets te delen! De regie ligt altijd bij jou. Uit ervaring zijn er verschillende korte pauzes om te ontladen en er ‘letterlijk even uit te gaan’: een frisse neus halen, de benen strekken, naar het toilet of iets drinken.

Wat neem je mee uit deze dag? Aan het opgroeien in onveiligheid en daardoor altijd ‘aan’ staan omdat je niet (voldoende) kunt ontspannen, ligt de ontwikkeling van een slechte relatie tot je-zelf en het lichaam ten grondslag. Waardoor je onvoldoende kunt ervaren wat je nodig hebt, met een slechte zelfzorg en disbalans als gevolg. Je gaat deze dag zelf ervaren hoe je door eenvoudige oefeningen meer en meer in verbinding kunt komen met je lichaam.
Door het oefenen in je opnieuw verbinden met het lichaam, de emoties en delen van de psyche, komt er energie vrij die nog steeds vastgehouden (bevroren) is door de gebeurtenissen uit het verleden. Zo kunnen we van binnenuit meer verbonden zijn met onze levenskracht, waardoor de zelf-vervreemding verzacht en de zelf-waardering toe kan nemen.

Data Themadag 3 van 10.00 tot 15.00 uur:
Donderdag 23 september (VOL)
Vrijdag 15 oktober (nog 3 plaatsen vrij)
Donderdag 11 november (VOL)
Vrijdag 17 december (nog 6 plaatsen vrij)
Attentie: is er een dag vol? Plaats je op de wachtlijst! Er valt wel eens iemand uit!