Themadag 3

Waar gaat het deze dag over? Deze dag volgt de tweede themadag op en staat in het teken van de lichaamsgerichte traumatherapie en innerlijk kindwerk. Ons lichaam is net een wandelend geschiedenisboek, waarin alles terug te vinden is. Wij hebben niet alleen een geheugen in ons hoofd dat herinneringen voor ons bewaart, er bestaat ook een zogenaamd sensorisch lichaamsgeheugen en biologisch trauma. Het laat traumatische ervaringen merken door middel van onrust, energielekken, blokkades en spierspanningen.
Als bij een onveilige hechting zwijgen het overlevingsmechanisme is geworden en de psyche/ emoties geen kant meer op kunnen, dan doorbreekt het lichaam het stilzwijgen. Dan gaat zij voor jou spreken in de vorm van spanningen. De wortels van deze spanningen worden gevoed door negatieve gevoelens van schaamte en schuld. Deze negatieve gevoelens worden overtuigingen over onszelf. Zoals "Ik ben slecht" en de talrijke variaties op deze overtuiging zijn gebaseerd op de vroegere ervaring van "Ik voel me slecht".

Wat kun je deze dag verwachten? Middels psycho educatie, het ervaren en oefening in verschillende vormen van traumagerichte interventies, zelfreflectie en oefeningen in de lichaamsgerichte traumagerichte en innerlijk kindwerk en maken we contact met ons lichaam en creëren we een dieper lichaamsbewustzijn. Het werken met het (nog)onbewuste lichaamsgeheugen geeft non-verbaal veel informatie af. Het is bijzonder om te ervaren hoeveel zelfhelend vermogen in een lichaam aanwezig is. Als we er goed naar leren kijken en luisteren dan leren we de taal van het lichaam te verstaan. De onlosmakelijke relatie tussen een onveilige hechting en vroegkinderlijk trauma komt deze dag nogmaals voorbij. Met de nadruk op herstel en het verstevigen van veerkracht.

Voor wie is deze dag bedoeld? Een dag als deskundigheidsbevordering bestemd voor zorgprofessionals om het invoelend en begrijpend vermogen, kennis en kunde verder te verdiepen en te verfijnen naar de mensen waarmee je werkt, je cliënten/patiënten/leerlingen. De ervaringsdeskundigen, herstelwerkers en lotgenoten kunnen deze dag inzetten om op nóg diepere lagen de onvoldoende verwerkte pijnsporen te integreren in het volwassen leven. Het empathisch vermogen naar jezelf vergroten, zodat er steeds minder behoefte is aan erkenning van buitenaf, een vorm van hernieuwde hechting met jezelf.

Hoe gaat het werken in een groep? Hoewel je deze dag in groepsverband doorbrengt - met acht personen - kun je dit desgewenst in stilte doen. Je deelt alleen wat jij wilt delen, je hóeft sowieso niets te delen! De regie ligt altijd bij jou. Wanneer je deze dag binnen een traject bij José volgt, dan kun je de ervaringen later in een sessie met haar delen. Uit ervaring zijn er verschillende korte pauzes om te ontladen en er ‘letterlijk even uit te gaan’: een frisse neus halen, de benen strekken, naar het toilet of iets drinken.

Wat neem je mee uit deze dag? Aan een onveilige gehechtheid en daardoor altijd ‘aan’ staan omdat je niet (voldoende) kunt ontspannen, ligt de ontwikkeling van een slechte relatie tot je-zelf en het lichaam ten grondslag. Waardoor je onvoldoende kunt ervaren wat je nodig hebt, met een slechte zelfzorg en disbalans als gevolg. Je gaat deze dag zelf ervaren hoe je door eenvoudige oefeningen meer en meer in verbinding kunt komen met je lichaam.
Door het oefenen in je opnieuw verbinden met het lichaam, de emoties en delen van de psyche, komt er energie vrij die nog steeds vastgehouden is door de gebeurtenissen uit het verleden. Zo kunnen we van binnenuit meer verbonden zijn met onze levenskracht, waardoor de zelf-vervreemding verzacht en de zelf-waardering toe kan nemen. Je krijgt zodoende eenvoudig in te zetten tools mee om thuis en/of binnen je werk mee verder te gaan.

Data Themadag 3 van 9.00 tot 14.00 uur:
Dinsdag 6 april VOL
Donderdag 6 mei VOL
Vrijdag 11 juni VOL
Vrijdag 9 juli VOL
Na de zomer volgen er nieuwe mogelijkheden!