Lezing & Boek

Deze twee uur durende verdiepende lezing gaat over het ontstaan van een onveilige hechting door vroegkinderlijk- en intergenerationeel trauma. Het ontstaan van een sluipenderwijs trauma. Van de zwangerschap tot de geboorte, van het kind tot de jong volwassene, met alle gevolgen van dien.

Voor wie is deze lezing bedoeld? Een samenkomst en deskundigheidsbevordering voor de volle breedte van onze zorgprofessionals binnen de sociale kaart. Zoals hulpverleners, docenten, (verzorgings)huisartsen, therapeuten, ervaringsdeskundigen, lotgenoten en herstelwerkers. Vanuit mijn jarenlange goede ervaringen heb ik ervoor gekozen om deze doelgroepen vanuit de verschillende achtergronden juíst samen te laten komen, in plaats van ze gescheiden te groeperen. Dit blijkt namelijk een bijzonder helpende, verhelderende en helende aanvulling op elkaar te zijn.

Wat kun je van deze lezing verwachten? Het spreekt letterlijk en figuurlijk tot de verbeelding, ondersteund door het veelvuldig gebruik van beeldtaal. Het is een levendige mix tussen psycho educatie, ondersteund door het delen van haar jarenlange praktijkervaringen en onderzoeksresultaten. Met het accent op zelfreflectie om de traumasensitiviteit te vergroten, is deze lezing een voorproefje op de themadagen.

Als ervaringsdeskundige kun je de lezing inzetten om het empathisch vermogen naar jezelf vergroten. Zodat er steeds minder behoefte is aan erkenning van buitenaf, een vorm van hernieuwde hechting met jezelf. Als zorgprofessional kun je dit inzetten om je (nog) verder te kunnen verplaatsen in je cliënten/patiënten/leerlingen/pleegkinderen.

Aan het einde van de lezing krijgt iedereen het boek 'Het bevuilde nest' mee en een set poëziekaarten!