Privacy en klachten

'De weg naar binnen' staat met haar Praktijk voor Psychosociale Therapie geregistreerd en ingeschreven bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en stelt zichzelf hiermee onder het tuchtrecht, beroepscode en bijscholingsreglement door hen gehanteerd. Daarnaast staat José Al als registertherapeut geregistreerd bij de koepelorganisatie Register Beroepsoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hiermee voldoet zij aan de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en WGBO.

Als geregistreerd hulpverlener heeft zij zich verbonden aan een vastgelegde beroepsethiek. Ondanks dat zij zich inzet om zo zorgvuldig als mogelijk haar werk in al haar facetten uit te voeren, kan het toch zijn dat je onvrede of een klacht hebt. Het heeft haar grote voorkeur dit eerst samen te bespreken. Zij staat ten alle tijden open voor jouw beleving en zal haar uiterste best doen om er samen met jou uit te komen. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de NFG. (www.de-nfg.nl)