Verdiepende lezing voor zorgprofessionals èn ervaringsdeskundigen

In de maanden september en oktober geef ik lezingen - in kleine groepjes van maximaal negen personen - bij mij in de praktijk in Emmen. Daarna geef ik alleen lezingen op uitnodiging.

Uit sociaal en maatschappelijke betrokkenheid bied ik deze lezing voor een slechts kostendekkende prijs aan. Dit doe ik bewust, omdat vroegkinderlijk- en generationeel trauma ons allemaal aangaat, ook al beseffen we dat soms niet.

Deze verdiepende lezing is als deskundigheidsbevordering bedoeld voor iedereen die rechtstreeks of zijdelings met ouders en/of kinderen werkt. Dan kun je denken aan (jeugd)hulpverleners, kindercoaches, therapeuten, leerkrachten, POH' ers, seksuologen, buurtwerkers, de wijkagent, remedial teachers, schoolmaatschappelijk werkers, gehandicaptenzorg, kinderleidsters uit de dagopvang en andere zorgprofessionals. Zij is geschikt voor studenten, beginners én ervaren hulpverleners. Oók ervaringsdeskundigen zijn meer dan welkom!

Met deze samenkomst nodig ik jullie uit om met een meer open blik de wereld in te kijken, ver voorbij de grenzen van het heilige huisje waarin een gezin de hoeksteen van de samenleving is.

Een twee uur durende bijeenkomst waarin we ons verdiepen en samen verder bekwamen in de thema's van het boek 'Het bevuilde nest' over generationeel en vroegkinderlijk trauma. Het is een collegiale ontmoeting waar het gaat om het (nog beter) leren herkennen en begrijpen van het kind dat gevangen zit in een ogenschijnlijk veilig gezin.

Data september en oktober aan de Hooggoorns 14 in Emmen, de allerlaatste plekjes. Na oktober geef ik alleen lezingen op uitnodiging:

Dinsdag 22 september 13.00 uur (nog 3 plaatsen vrij)

Donderdag 24 september 13.30 uur (nog 1 plaats vrij)

Donderdag 22 oktober 15.30 uur (nog 4 plaatsen vrij)

Donderdag 29 oktober 15.30 uur (nog 7 plaatsen vrij)

Vrijdag 30 oktober 9.00 uur (nog 2 plaatsen vrij)

Vrijdag 30 oktober 12.30 uur (nog 5 plaatsen vrij)