Verdiepende lezing voor zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en lotgenoten

Deze twee uur durende verdiepende lezing gaat over het ontstaan van een onveilige hechting door vroegkinderlijk- en intergenerationeel trauma. Van de zwangerschap tot de geboorte, van het kind tot de jong volwassene, met alle gevolgen van dien. Het is als deskundigheidsbevordering bedoeld voor de volle breedte van zorgprofessionals, wanneer je rechtstreeks of zijdelings met ouders en/of kinderen werkt. Of met volwassenen die het getraumatiseerde kinddeel nog ín zich meedragen.

Dan kun je denken aan (jeugd)hulpverleners, kindercoaches, (psychotrauma)therapeuten, leerkrachten, jeugdbeschermers, pleegouders, fysiotherapeuten, huisartsen en POH' ers, tandartsen, seksuologen, buurtwerkers, de wijkagent, remedial teachers, (school)maatschappelijk werkers, gehandicaptenzorg, kinderleidsters uit de dagopvang, bejaardenverzorgers, overblijfouders, de aandachtsfunctionaris en andere zorgprofessionals. Zij is geschikt voor studenten, beginners én ervaren hulpverleners.

Ervaringsdeskundigen en lotgenoten zijn meer dan welkom! Wanneer je als ervaringsdeskundige en/of lotgenoot behoefte hebt aan meer (h)erkenning en steun door een levendige en beeldende vorm van psycho-educatie, dan is dit echt iets voor jou. Wie nog leeft en/of werkt met mensen die - zoals in ‘Het bevuilde nest’- worstelen met de relatie tot henzelf en anderen, door dieper liggende intimiteitsproblemen vanuit hechtingsproblematiek, is het heel zinvol om deze lezing mee te maken. Voel je welkom en geef je vooral op!