Verdiepende lezing voor zorgprofessionals èn ervaringsdeskundigen

Deze verdiepende lezing gaat over het ontstaan van vroegkinderlijk trauma. Het is als deskundigheidsbevordering bedoeld voor de volle breedte van zorgprofessionals, wanneer je rechtstreeks of zijdelings met ouders en/of kinderen werkt. Of met volwassenen die het getraumatiseerde kinddeel nog ín zich meedragen.

Dan kun je denken aan (jeugd)hulpverleners, kindercoaches, (psychotrauma)therapeuten, leerkrachten, jeugdbeschermers, fysiotherapeuten, huisartsen en POH' ers, tandartsen, seksuologen, buurtwerkers, de wijkagent, remedial teachers, (school)maatschappelijk werkers, gehandicaptenzorg, kinderleidsters uit de dagopvang, bejaardenverzorgers, overblijfouders, de aandachtsfunctionaris en andere zorgprofessionals. Zij is geschikt voor studenten, beginners én ervaren hulpverleners. Ervaringsdeskundigen zijn meer dan welkom!

Met deze samenkomst nodig ik jullie uit om met een meer open blik de wereld in te kijken, ver voorbij de grenzen van het heilige huisje waarin een gezin de hoeksteen van de samenleving is.

Een twee uur durende bijeenkomst waarin we ons verdiepen en samen verder bekwamen in de thema's van het boek 'Het bevuilde nest' over generationeel en vroegkinderlijk trauma. Het gaat over het opgroeien van het kind in een zogenaamd bevuild nest: van de zwangerschap tot de geboorte, van het kind tot de jong volwassene, met alle gevolgen van dien.

Het is een samenkomst waar het gaat om het (nog beter) leren herkennen en begrijpen van het kind dat gevangen zit in een ogenschijnlijk veilig gezin. Wie als zorgprofessional en/of ervaringsdeskundige leeft en/of werkt met mensen die - zoals in ‘Het bevuilde nest’- worstelen met de relatie tot henzelf en anderen, door dieper liggende intimiteitsproblemen vanuit hechtingsproblematiek, is het heel zinvol om deze lezing mee te maken.