Themadag 2

Waar gaat het deze dag over? Deze dag ligt in het logische verlengde van de eerste themadag. Waar de eerste samenkomst een dag vol psycho educatie in onveilige hechting door vroegkinderlijk trauma is, daar gaat deze tweede dag verder en dieper richting het verhelderen en herkennen van de verbanden tussen 'toen en nu'. De echo’s uit het verleden worden verder uitgediept. Zowel de psychische-, lichamelijke- en emotionele gevolgen. Waar haalt het verleden het heden (onbewust) in bij jou? Waar 'overkom jij jezelf' door de biologische gevolgen van een onveilige hechting? Deze verdiepende vragen staan deze dag centraal wanneer we samen ‘de weg naar binnen’ gaan.

Wat kun je deze dag verwachten? Door verschillende vormen van beeldende therapie, verdiepende schrijfexposure, creatieve therapie en een begin in de lichaamsgerichte psychotraumatherapie kom je tot (nog) diepere lagen van herkenning, erkenning, helderheid en heling. Het nóg beter begrijpen en doorvoelen van nog onvoldoende verwerkte pijnsporen – als een echo uit het verleden - vanuit een onveilige gehechtheid. Als ervaringsdeskundige en herstelwerker kun je dit inzetten naar verdere verdieping en verwerking. Als zorgprofessional kun je dit inzetten om je (nog) verder te kunnen verplaatsen in je cliënten, patiënten, leerlingen of pleegkinderen.

Voor wie is deze dag bedoeld? Een dag als deskundigheidsbevordering bestemd voor zorgprofessionals om het invoelend en begrijpend vermogen, kennis en kunde verder te verdiepen en te verfijnen naar de mensen waarmee je werkt, je cliënten/patiënten/leerlingen. De ervaringsdeskundigen, herstelwerkers en lotgenoten kunnen deze dag inzetten om op nóg diepere lagen de onvoldoende verwerkte pijnsporen te integreren in het volwassen leven. Het empathisch vermogen naar jezelf vergroten, zodat er steeds minder behoefte is aan erkenning van buitenaf, een vorm van hernieuwde hechting met jezelf.

Wat neem je mee uit deze dag? Pas als een ervaringsdeskundige en/of zorgprofessional goed verbonden is met zichzelf en voor zichzelf zorgt, kan hij of zij iemand anders werkelijk verder helpen. Een timmerman pakt zijn hamer uit de gereedschapskist, maar als mens ben jij zélf het helpende instrument. En pas als je zelf een diepere zelfkennis ontwikkelt hebt en in balans bent, kom jij beter in je energie te staan en kun jij er werkelijk voor de ander zijn. Zonder jezelf uit te putten. Door deze dag ontstaat er een diepere verbinding tussen lichaam, psyche, en emoties. En je hebt eenvoudig in te zetten tools meegekregen om thuis en/of op je werk mee verder te gaan.

Hoe gaat het werken in een groep? Hoewel je deze dag in groepsverband doorbrengt - met acht personen - kun je dit desgewenst in stilte doen. Je deelt alleen wat jij wilt delen, je hóeft sowieso niets te delen! De regie ligt altijd bij jou. De verdiepende zelfreflectie verloopt middels schrijfexposure en persoonlijke oefeningen. Wanneer je deze dag binnen een traject bij José volgt, dan kun je de ervaringen later in een sessie met haar delen. Uit ervaring zijn er verschillende korte pauzes om te ontladen en er ‘letterlijk even uit te gaan’: een frisse neus halen, de benen strekken, naar het toilet of iets drinken.

Data Themadag 2 van 9.00 tot 14.00 uur:
Dinsdag 6 april (nog 2 plaatsen vrij)
Woensdag 14 april VOL
Dinsdag 20 april (nog 3 plaatsen vrij)
Vrijdag 23 april VOL
Dinsdag 11 mei VOL
Dinsdag 18 mei VOL
Maandag 31 mei VOL
Vrijdag 11 juni (nog 4 plaatsen vrij)
Vrijdag 18 juni (nog 3 plaatsen vrij)
Onderstaande dagen zijn ook heel fijn voor de mensen die Themadag 1&2 achter elkaar willen volgen, we starten de donderdagen om 10.30 uur en eindigen om 15.30 uur. Themadag 2 - de vrijdagen - starten dan op de normale tijd, van 9.00 uur tot 14.00 uur, om weer 'voor de drukte aan' huiswaarts te kunnen keren.
Vrijdag 11 juni (nog 4 plaatsen vrij)
Vrijdag 18 juni (nog 3 plaatsen vrij)
Attentie: is er een dag vol? Plaats je op de wachtlijst!