Themadag 2

Waar gaat het deze dag over? Deze tweede dag gaat verder en dieper richting het verhelderen en herkennen van de verbanden tussen 'toen en nu'. De echo’s uit het verleden worden verder uitgediept. Zowel de psychische-, lichamelijke- en emotionele gevolgen. Maar ook hoe onze menselijke psyche en emoties werken bij een transgenerationeel trauma. Waar haalt het verleden het heden (onbewust) in bij jou? Waar 'overkom jij jezelf' door de biologische gevolgen van een gedesorganiseerde hechting? Waarom is 'kiezen en voor jezelf staan' zo moeilijk? Deze verdiepende vragen staan deze dag centraal wanneer we samen ‘de weg naar binnen’ gaan.

Wat kun je deze dag verwachten? Door verschillende vormen van beeldende therapie, verdiepende schrijfexposure, creatieve therapie en een begin in de lichaamsgerichte psychotraumatherapie kom je tot (nog) diepere lagen van herkenning, erkenning, helderheid en heling. Het nóg beter begrijpen en doorvoelen van nog onvoldoende verwerkte pijnsporen – als een echo uit het verleden - vanuit een gedesorganiseerde gehechtheid. Als ervaringsdeskundige en herstelwerker kun je dit inzetten naar verdere verdieping en verwerking. Als zorgprofessional kun je dit inzetten om je traumasensitiviteit (nog) verder te verdiepen richting je cliënten, patiënten, leerlingen of pleegkinderen.

Voor wie is deze dag bedoeld? Een dag als deskundigheidsbevordering bestemd voor zorgprofessionals om het invoelend en begrijpend vermogen, kennis en kunde verder te verdiepen en te verfijnen naar de mensen waarmee je werkt, je cliënten/patiënten/leerlingen. De ervaringsdeskundigen en herstelwerkers kunnen deze dag inzetten om op nóg diepere lagen de onvoldoende verwerkte pijnsporen te integreren in het volwassen leven. Het empathisch vermogen naar jezelf vergroten, zodat er steeds minder behoefte is aan erkenning van buitenaf, een vorm van hernieuwde hechting met jezelf.

Ben je een lotgenoot met nog onvoldoende verwerkte traumasporen? Heb je meer behoefte om deze themadag te volgen in een groep die alleen uit lotgenoten bestaat? Leef je nog dagelijks met de 'echo's uit je verleden'? Ligt je behoefte meer bij therapie dan bij persoonlijke ontwikkeling? Kijk dan onder het kopje 'Lotgenotengroep' of dat niet beter aansluit bij jouw behoefte?

Wat neem je mee uit deze dag? Pas als een ervaringsdeskundige en/of zorgprofessional goed verbonden is met zichzelf en voor zichzelf zorgt, kan hij of zij iemand anders werkelijk verder helpen. Een timmerman pakt zijn hamer uit de gereedschapskist, maar als mens ben jij zélf het helpende instrument. En pas als je zelf een diepere zelfkennis ontwikkelt hebt en in balans bent, kom jij beter in je energie te staan en kun jij er werkelijk voor de ander zijn. Zonder jezelf uit te putten. Door deze dag ontstaat er een diepere verbinding tussen lichaam, psyche, en emoties. En je hebt eenvoudig in te zetten tools meegekregen om thuis en/of op je werk mee verder te gaan.

Hoe gaat het werken in een groep? Hoewel je deze dag in groepsverband doorbrengt - met acht personen - kun je dit desgewenst in stilte doen. Je deelt alleen wat jij wilt delen, je hóeft sowieso niets te delen! De regie ligt altijd bij jou. De verdiepende zelfreflectie verloopt middels schrijfexposure en persoonlijke oefeningen. Uit ervaring zijn er verschillende korte pauzes om te ontladen en er ‘letterlijk even uit te gaan’: een frisse neus halen, de benen strekken, naar het toilet of iets drinken.

Data Themadag 2 van 10.00 tot 15.00 uur:
Vrijdag 1 oktober (VOL)
Vrijdag 5 november (VOL)
Vrijdag 10 december (nog 1 plaats vrij)

Onderstaande dagen zijn heel fijn voor de mensen die Themadag 1&2 direct achter elkaar aan willen volgen. We starten deze dagen om 10.00 uur en eindigen om 15.00 uur.

Themadag 1&2 op 30 september en 1 oktober (VOL)
Themadag 1&2 op 9 en 10 december (nog 1 plaats vrij)

Attentie: is er een dag vol? Plaats je op de wachtlijst!