Themadag 2

Themadag 2 ligt in het logische verlengde van de eerste verdiepende themadag. Voor zorgprofessionals en/of ervaringsdeskundigen. Waar de eerste themadag een dag vol psycho educatie in onveilige hechting en vroegkinderlijk trauma is, met het accent op de psychische- en emotionele gevolgen en zelfreflectie, daar gaat deze dag verder en dieper richting het verhelderen en herkennen van de verbanden tussen 'toen en nu'. Waar haalt het verleden het heden in bij jou? Waar 'overkom jij jezelf' door de biologische gevolgen van een onveilige hechting? Het nóg beter begrijpen en doorvoelen van nog onvoldoende verwerkte pijnsporen, vanuit een onveilige hechting.

Deze dag is als deskundigheidsbevordering bestemd voor zorgprofessionals om het invoelend en begrijpend vermogen, kennis en kunde verder te verdiepen en te verfijnen naar de mensen waarmee je werkt, je cliënten/patiënten. De ervaringsdeskundigen kunnen deze dag inzetten om op nóg diepere lagen de onvoldoende verwerkte pijnsporen te integreren in het volwassen leven. Het empathisch vermogen naar jezelf vergroten, zodat er steeds minder behoefte is aan erkenning van buitenaf, een vorm van hernieuwde hechting met jezelf.

Door verschillende vormen van beeldende therapie, schrijfexposure, creatieve therapie en lichaamsgerichte psychotraumatherapie kom je tot (nog) diepere lagen van herkenning, erkenning, helderheid en heling. Je gaat deze dag verder 'de weg naar binnen' waar je bij de eerste themadag gestopt bent. Onvoldoende verwerkte traumadelen liggen vooral lichamelijk verscholen, zij wijzen ons de weg terug in de tijd. Het menselijk lichaam lijkt wel op een geschiedenisboek, waarin alles terug te vinden is. Het verleden schuilt ook in de gedachten, in het voelen, in de ademhaling, de motoriek en het gedrag. Vandaar dat werken met de lichaamstaal een belangrijke plaats inneemt deze dag.

Hoewel je deze dag in groepsverband doorbrengt - met maximaal zeven personen - kun je ervoor kiezen deze in stilte door te brengen. Je deelt alleen wat jij wilt delen, je hóeft sowieso niets te delen! Alle aangeboden oefeningen kunnen voor een ieder persoonlijk in stilte uitgewerkt worden. Ook de uitkomst kun je voor jezelf houden. Jij hebt de regie! Wanneer je deze dag binnen een therapietraject bij José volgt, dan kun je de ervaringen later in een sessie met haar delen.

Pas als een ervaringsdeskundige en/of zorgprofessional goed verbonden is met zichzelf en voor zichzelf zorgt, kan hij of zij iemand anders werkelijk verder helpen. Een timmerman pakt zijn hamer uit de gereedschapskist, maar als mens ben jij zélf het helpende instrument. En pas als je zelf een diepere zelfkennis ontwikkelt hebt en in balans bent, kun jij er werkelijk voor de ander zijn. Zonder jezelf uit te putten.

Voel je welkom, ik zie uit naar je komst!

Data Themadag 2 van 9.00 tot 14.00 uur:

Dinsdag 8 december VOL
Woensdag 23 december VOL
Maandag 11 januari (nog 2 plaatsen vrij)
Donderdag 14 januari VOL
Vrijdag 29 januari (nog 2 plaatsen vrij)
Vrijdag 5 februari (nog 5 plaatsen vrij)
Vrijdag 19 februari (nog 4 plaatsen vrij)
Donderdag 11 maart (nog 7 plaatsen vrij)
Donderdag 1 april (nog 7 plaatsen vrij)
Donderdag 22 april (nog 7 plaatsen vrij)

Attentie: is er een dag vol? Plaats je op de wachtlijst!