Themadag 1

Deze themadag is een vervolg op de verdiepende lezing. Voor zorgprofessionals en/of ervaringsdeskundigen. Waar de lezing gaat over het ontstaan van vroegkinderlijk trauma: van de zwangerschap tot de geboorte, van het kind tot de jong volwassene, met alle gevolgen van dien. Daar gaat deze eerste themadag letterlijk verder waar de lezing stopt.

Het getraumatiseerde kind dat voortleeft ín de volwassene – nadat het onveilige bevuilde nest verlaten is. Wanneer de jong volwassene het leven tegemoet treedt terwijl alle alarmbellen van het overlevingsmechanisme áán zijn blijven staan. De verborgen complexe PTSS, het Stockholmsyndroom wat onder de inmiddels volwassen huid is gekropen.

Hoewel je deze dag in groepsverband doorbrengt - met zeven personen - kun je dit desgewenst in stilte doen. Je deelt alleen wat jij wilt delen, je hóeft sowieso niets te delen! De regie ligt altijd bij jou. De zelfreflectie verloopt middels schrijfexposure en persoonlijke oefeningen. Wanneer je deze dag binnen een therapietraject bij José volgt, dan kun je de ervaringen later in een sessie met haar delen.

De dag is bedoeld als logisch vervolg op de verdiepende lezing - het heeft dan ook haar voorkeur dat je eerst de verdiepende lezing volgt en daarna pas naar een themadag komt - maar...wanneer je een lange reistijd naar Emmen hebt dan kan zij zich voorstellen dat je voor de themadag wel komt en de reis te lang is voor de lezing: voel je vooral welkom je dan toch op te geven!

Een samenkomst en deskundigheidsbevordering voor hulpverleners, docenten, ervaringsdeskundigen en andere zorgprofessionals. Zij is geschikt voor studenten, beginners én ervaren hulpverleners. Deze dag spreekt letterlijk en figuurlijk tot de verbeelding, ondersteund door het veelvuldig gebruik van beeldtaal. Het is een levendige mix tussen psycho educatie, ondersteund door het delen van haar jarenlange praktijkervaringen en onderzoeksresultaten, met het accent op zelfreflectie.

Met deze dag richt zij zich op de mensen die (nog meer) verdieping, inzicht, kennis en kunde willen verfijnen en ontwikkelen in een onveilige gehechtheid, het getraumatiseerde kind dat voortleeft ín de inmiddels volwassene.

Door het (nog beter) leren herkennen en kunnen plaatsen van de traumasporen van jezelf en/of je cliënten/patiënten zal deze jouw nabijheid en verbondenheid vanuit een werkelijk begrijpende houding meer kunnen ervaren. Je zult in je dagelijks leven en/of het therapeutschap logischer verbanden kunnen leggen tussen 'toen en nu'.

Data Themadag 1 van 9.00 tot 14.00 uur

Vrijdag 4 december 9.00 uur VOL
Donderdag 10 december 9.00 uur VOL
Vrijdag 11 december 9.00 uur VOL
Dinsdag 22 december 9.00 uur (nog 4 plaatsen vrij)
Vrijdag 15 januari 9.00 uur VOL
Donderdag 28 januari 9.00 uur (nog 4 plaatsen vrij)
Dinsdag 2 februari 9.00 uur VOL
Dinsdag 9 februari 9.00 uur VOL
Dinsdag 16 februari 9.00 uur VOL
Vrijdag 26 februari 9.00 uur (nog 5 plaatsen vrij)
Donderdag 4 maart 9.00 uur (nog 6 plaatsen vrij)
Vrijdag 19 maart 9.00 uur (nog 7 plaatsen vrij)
Donderdag 25 maart 9.00 uur (nog 7 plaatsen vrij)
Dinsdag 6 april 9.00 uur (nog 7 plaatsen vrij)
Donderdag 15 april 9.00 uur (nog 7 plaatsen vrij)
Dinsdag 27 april 9.00 uur (nog 7 plaatsen vrij)

Attentie: is er een dag vol? Plaats je op de wachtlijst!