Themadag 1

Waar gaat het deze dag over? Deze eerste themadag gaat letterlijk verder waar de lezing is gestopt. Het getraumatiseerde kind dat voortleeft ín de volwassene – nadat het onveilige bevuilde nest verlaten is. Met deze dag richt zij zich op de mensen die (nog meer) verdieping, inzicht, kennis en kunde willen verfijnen en ontwikkelen in een onveilige gehechtheid, het getraumatiseerde kind dat voortleeft ín de inmiddels volwassene.

Kindermishandeling gaat in eerste instantie om het kind, maar kinderen groeien op en zijn op een gegeven moment volwassen. Veel van deze volwassenen lopen rond met onverwerkt of onvoldoende verwerkte gevolgen van kindermishandeling. Wanneer de jong volwassene het leven tegemoet treedt terwijl alle alarmbellen van het overlevingsmechanisme áán zijn blijven staan. De het Stockholmsyndroom wat onder de inmiddels volwassen huid is gekropen en de verborgen complexe PTSS.

De dag is bedoeld als logisch vervolg op de verdiepende lezing - het heeft dan ook haar voorkeur dat je eerst de verdiepende lezing volgt en daarna pas naar een themadag komt - maar...wanneer je een lange reistijd naar Emmen hebt dan kan zij zich voorstellen dat je voor de themadag wel komt en de reis te lang is voor de lezing: voel je vooral welkom je dan toch op te geven!

Wat kun je deze dag verwachten? Deze dag spreekt letterlijk en figuurlijk tot de verbeelding, ondersteund door het veelvuldig gebruik van beeldtaal. Het is een levendige mix tussen psycho educatie, ondersteund door het delen van haar jarenlange praktijkervaringen en onderzoeksresultaten. Met het accent op zelfreflectie door verdiepende schrijfexposure en oefeningen in traumagerichte therapie. Als ervaringsdeskundige kun je dit inzetten naar verdere verdieping en verwerking. Als zorgprofessional kun je dit inzetten om je (nog) verder te kunnen verplaatsen in je cliënten/patiënten/leerlingen/pleegkinderen.

Voor wie is deze dag bedoeld? Een samenkomst en deskundigheidsbevordering voor de volle breedte van onze zorgprofessionals binnen de sociale kaart. Zoals hulpverleners, docenten, huisartsen, therapeuten, ervaringsdeskundigen, lotgenoten en herstelwerkers. Vanuit mijn jarenlange goede ervaringen heb ik ervoor gekozen om deze doelgroepen vanuit de verschillende achtergronden juíst samen te laten komen, in plaats van ze gescheiden te groeperen. Dit blijkt namelijk een bijzonder helpende, verhelderende en helende aanvulling op elkaar te zijn.

Wat neem je mee uit deze dag? Door het (nog beter) leren herkennen en kunnen plaatsen van de traumasporen van jezelf en/of je cliënten/patiënten/leerlingen zal deze jouw nabijheid en verbondenheid vanuit een werkelijk begrijpende houding meer kunnen ervaren. Je zult in je dagelijks leven en/of werk logischer verbanden kunnen leggen tussen 'toen en nu'. En je hebt eenvoudig in te zetten tools meegekregen om thuis en/of op je werk mee verder te gaan.

Hoe gaat het werken in een groep? Hoewel je deze dag in groepsverband doorbrengt - met acht personen - kun je dit desgewenst in stilte doen. Je deelt alleen wat jij wilt delen, je hóeft sowieso niets te delen! De regie ligt altijd bij jou. De verdiepende zelfreflectie verloopt middels schrijfexposure en persoonlijke oefeningen. Wanneer je deze dag binnen een traject bij José volgt, dan kun je de ervaringen later in een sessie met haar delen. Uit ervaring zijn er verschillende korte pauzes om te ontladen en er ‘letterlijk even uit te gaan’: een frisse neus halen, de benen strekken, naar het toilet of iets drinken.

Data Themadag 1 van 9.00 tot 14.00 uur
Donderdag 1 april VOL
Vrijdag 9 april VOL
Donderdag 15 april (nog 1 plaats vrij)
Donderdag 22 april (nog 6 plaatsen vrij)
Dinsdag 27 april VOL
Donderdag 6 mei (nog 8 plaatsen vrij)
Dinsdag 11 mei VOL
Donderdag 20 mei VOL
Donderdag 27 mei VOL
Dinsdag 8 juni VOL

Donderdag 10 juni (nog 7 plaatsen vrij)
Donderdag 17 juni (nog 4 plaatsen vrij)
Onderstaande dagen zijn ook heel fijn voor de mensen die Themadag 1&2 achter elkaar willen volgen, we starten deze donderdagen om 10.30 uur en eindigen om 15.30 uur. Themadag 2 - de vrijdag - start weer op de normale tijd, van 9.00 uur tot 14.00 uur, om weer 'voor de drukte aan' huiswaarts te kunnen keren.
Donderdag 10 juni (nog 7 plaatsen vrij)
Donderdag 17 juni (nog 4 plaatsen vrij)
Attentie: is er een dag vol? Plaats je op de wachtlijst!