Verdiepende themadag voor zorgprofessionals

Deze themadag gaat nóg een stukje verder dan de verdiepende lezing. De themadag is bedoeld als collegiale ontmoetingsdag en deskundigheidsbevordering voor hulpverleners, therapeuten, begeleiders, docenten en andere zorgprofessionals. Zij is geschikt voor studenten, beginners én ervaren hulpverleners.

Met deze dag richt ik mij op de collega's die (nog) meer inzicht, kennis en kunde willen verfijnen en ontwikkelen in het getraumatiseerde kind dat voortleeft in de volwassene. Deze volwassene kan zelfs een cliënt zijn die al bij jou in therapie is, maar waar je niet (voldoende) mee verder komt.

Door het (beter) leren herkennen en begrijpen van de traumapijn van jouw cliënt, zal deze jouw nabijheid en verbondenheid vanuit een werkelijk begrijpende houding meer ervaren. Je zult in het therapeutschap logischer verbanden kunnen leggen tussen 'toen en nu' en de psycho-educatie als een natuurlijk verloop in de therapie kunnen verweven. Wat de persoon die hulp vraagt, veiligheid en houvast geeft. Om - stap voor stap - samen het therapieproces verder in te gaan.

Na de lunch neemt schrijfster Annette Blauw het stokje over. In een korte introductie zal zij je laten kennismaken met creatief dagboekschrijven. Deze vorm van expressie is als creatieve therapie bijzonder helpend, helend en verhelderend gebleken bij de mensen die door vroegkinderlijk trauma onveilig gehecht zijn. Daarnaast gaan we er ook samen een start mee maken, zodat je zelf kunt ervaren wat dit - voor jezelf als therapeut èn je cliënten – kan betekenen. Maar bovenal krijg je er gevoel bij hoe je dit eenvoudig kunt inzetten binnen de therapie.

Daarnaast is het een verrijking om samen met gelijkgestemde collega's ervaringen uit te wisselen. Want alleen ga je sneller, maar samen komen we altijd verder! Voel je welkom om je op te geven, ik zie uit naar je komst.