De themadagen voor lotgenoten

Een samenkomst in een groep schrikt de meeste mensen in eerste instantie af. Waarom biedt José iets aan wat de meeste mensen direct af laat haken? Dat is haar 25 jaar ervaring binnen de psychotraumatherapie. Het idee van een groep alleen al roept weerstand en spanning op bij mensen die onveilig gehecht zijn in hun kindertijd. Maar juíst die weerstand en spanning maakt dat groepsbehandeling enorm positief en opbouwend kan bijdragen.

Binnen haar werk richt zij zich op de mensen die zich niet veilig hebben kunnen hechten in hun jeugd. Door onzichtbare vormen van misbruik en verwaarlozing, zoals affectieve, emotionele en pedagogische verwaarlozing, vanwege ouders die psychisch/emotioneel niet bereikbaar en beschikbaar waren. Of door actievere vormen van kindermishandeling zoals (seksueel, psychisch en narcistisch) misbruik en (zichtbare of onzichtbare) vormen van huiselijk geweld.

Een gedesorganiseerde hechting en vormen van sociale angst om je 'te laten zien en horen' in een groep gaan hand in hand. Haar ervaring heeft geleerd dat waar de angst ligt, daar ligt juist ook het diepe verlangen verborgen! Het verlangen om 'gezien en gehoord' te worden, 'erbij te horen' en op waarde geschat te worden, erkent te worden in wie & hoe jij bent.

Wanneer je met deze onzichtbare rugzak op zoek gaat naar hulp, dan is groepstherapie zo ongeveer het laatste wat bij mensen opkomt! Want 'de eerste groep' waar je in de basis beschadigd bent - wat een veilige hechting in de weg gestaan heeft - dat is in het gezin van oorsprong. Mensen met deze achtergrond zoeken dat ook altijd hulp en veiligheid binnen de individuele therapie. Soms is dat noodzakelijk, maar vaak ook niet is haar ervaring. Geregeld houdt het zelfs oude pijn in stand om nieuwe ervaringen in een groep uit de weg te gaan, waardoor de sociale onzekerheid blijft. Het volgen van deze diepgaande driedaagse groepstherapie met lotgenoten naast de individuele therapie die je elders volgt, blijkt een enorme meerwaarde te zijn!

Een samenkomst in een groep is eigenlijk al therapie op zich. Je kijkt je angsten èn je verlangens in de ogen door je op te geven en het aan te gaan. Want ervaren dat een groep veilig en vertrouwd kan zijn, is een helpende en helende ervaring! De praktijkruimte in een huiselijke sfeer helpt je om je op je gemak te voelen, wat de therapie ten goede komt.

Haar jarenlange ervaring heeft geleerd dat een intensief kortdurend therapietraject goed werkt. Zij heeft hiervoor gekozen nadat uit haar onderzoek en jarenlange ervaring is gebleken dat de eerste paar afspraken het grootste effect in verandering, verheldering en verwerking hebben.

Vaak is er naast de verwerking ook tijd nodig om tot een vorm van acceptatie en rouwverwerking te komen. Dat je nooit werkelijk kind hebt kunnen zijn of nooit een beschermende ouder hebt gehad waar jij je veilig bij voelde. Wanneer je als kind opgroeit in een onveilige thuissituatie, dan is je gedrag een overlevingsstrategie geworden. Waar dit je als kind helpt, daar hindert het je als volwassene. Het gedrag past niet meer bij je, als schoenen waar je uitgegroeid bent. Vandaar dat traumagerichte therapie en gedragsverandering 'hand in hand' gaan. Kijk vooral even bij 'Therapietraject' en 'Hulpvraag' zodat je ziet of dit bij je past?