Individueel

Binnen de psychosociale- en lichaamsgerichte therapie staat het individuele menselijke gedrag centraal in wisselwerking met de sociale omgeving.

Lichamelijke-, emotionele- en psychische gezondheid hangen samen en beïnvloeden elkaar. Van daaruit zijn ook onze gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden. Ze vormen een wisselwerking. Iedereen doet, denkt en voelt op een bepaalde manier, zoals hij dat in zijn leven (vaak onbewust) aangeleerd heeft. Soms uit pure overleving.

Door anders (meer authentiek) te leren denken en doen zullen psychische/emotionele en vaak ook lichamelijke problemen veranderen en verminderen. Soms is er meer nodig, dan zal er eerst verwerking van trauma nodig zijn voordat er een verademing en verandering komt. Er komt weer ruimte voor ontspanning. Het onderzoeken en bewustwording van uw levensloop levert nieuw inzicht op. Het versterkt uw vermogen om uw eigen weg te kunnen gaan en daarvoor verantwoordelijkheid te durven nemen. Dit komt concreet tot uiting bij vragen als: 'Komt mijn gedrag overeen met hoe ik werkelijk ben en wil zijn?' tot 'Gedraag ik mij en leef ik op een waarachtige manier die bij mij past?'