Therapietrajecten

Vanuit haar jarenlange ervaring biedt José een relatief kortdurend en tegelijk intensief therapietraject aan. Zowel individueel als in een groep, dit werkt op diepe lagen door. Als ondersteuning tussen de afspraken in, biedt zij een online training in schrijfexposure aan. Zodat het proces ook in de thuissituatie goed door kan stromen.

De samenkomsten in een groep werken op diepere lagen helpend en helend door, vol van herkenning en erkenning. Het werkt therapeutisch door, maar het ís geen groepstherapie. Ter geruststelling: de samenkomsten in groepsverband - met maximaal acht personen - deze kun je desgewenst in stilte doorbrengen. Je deelt alleen wat jij wilt delen, je hóeft sowieso niets te delen! De zelfreflectie verloopt middels schrijfexposure en persoonlijke oefeningen, waarvan je de ervaring en uitkomst voor jezelf kunt houden. Jij hebt de regie!

Kan deze relatief kortdurende intensieve traumatherapie geschikt zijn voor jou? Je hebt matig ernstige psychische/emotionele/psychosomatische klachten. Je wilt graag van binnenuit leven in plaats van overleven. Je draagt nog onvoldoende verwerkte en erkende pijnsporen in je, maar je draagkracht is stevig genoeg om in ieder geval in redelijke balans te blijven met je draaglast. Je bent in staat tot zelfreflectie en je kunt je hulpvraag uitstellen tot de volgende afspraak een week later. Klopt dit nog voor jou? Dan kun je verder lezen. Twijfel je nog? Overleg dan vooral even met mij?

Dit traject van zes afspraken betekent:

Het individuele deel:
1) een intakegesprek en directe start van de therapie
2) de eerste intensieve individuele therapiesessie
3) de tweede intensieve individuele therapiesessie
4) een afsluitende sessie en eindevaluatie ná Themadag 2

Het groepsdeel:
5) themadag 1 is vol beeldende psycho educatie, zelfreflectie en creatieve therapie over de gevolgen van een onveilige hechting op volwassen leeftijd: zie de uitgebreide tekst bij Themadag 1.
6) themadag 2 is een logisch verdiepend vervolg op de eerste themadag: zie de uitgebreide tekst bij Themadag 2.

Tussen de afspraken door biedt ik een online training in schrijfexposure als ondersteuning tussen de afspraken in. Dit komt neer op zes bijeenkomsten, dan ronden we het therapietraject af met een afsluitende therapiesessie en evaluatie.
Naar behoefte kun je ook nog de derde themadag volgen in het teken van de lichaamsgerichte traumatherapie en innerlijk kindwerk. Alles is maatwerk en gaat in goed overleg samen. Dit is een kort, krachtig en intensief traject zodat je weer goed zelf verder op weg kunt.

Maar...aangezien alles maatwerk is, kan het zijn dat een traject van zes afspraken te veel is voor jou. Voel je er meer voor om een verkort traject te volgen van vier afspraken? Dan kan dit iets voor jou zijn!

Dit traject van vier afspraken betekent:

Het individuele deel:
1) een intakegesprek en directe start van de therapie
2) de eerste intensieve individuele therapiesessie
3) een afsluitende sessie en eindevaluatie ná Themadag 1

Het groepsdeel:
4) themadag 1 is vol beeldende psycho educatie, zelfreflectie en creatieve therapie over de gevolgen van een onveilige hechting op volwassen leeftijd: zie de uitgebreide tekst bij Themadag 1.
Tussen de afspraken door biedt ik een online training in schrijfexposure als ondersteuning tussen de afspraken in. Dit komt neer op vier bijeenkomsten, dan ronden we het therapietraject af met een afsluitende therapiesessie en evaluatie.

Zijn dan werkelijk alle traumasporen uitgewist na deze intensieve bijeenkomsten? Ook daar kan ik kort en helder over zijn: nee, meestal niet! Maar een restje pijn hoort mijns inziens ook bij het leven? Het leven is na deze samenkomsten wel weer leefbaar, er is meer ademruimte om jezelf te kunnen zijn als ooit tevoren. Wie daarna ervaart 'goed op weg te zijn' maar nog wat ondersteuning te willen, die kan terecht bij mijn fijne collega Anda Sjoerdsma.

Daarbij geeft het ook een duidelijk overzicht dit traject. De overzichtelijkheid van de afspraken blijkt juist rust en vertrouwen te geven, in de evaluatie bespreken we alles zorgvuldig. Zes weken na het traject kunnen we - naar behoefte - een follow up sessie plannen, om terugval te voorkomen.

Veel mensen komen van verder weg naar de praktijk gereden, in een straal tussen Almelo, Deventer, Zwolle, Raalte, Meppel, Assen, Drachten, Leeuwarden en Groningen. Vandaar dat de individuele sessies intensief zijn, zodat de reistijd en therapietijd beter met elkaar in evenwicht zijn en het de moeite loont om te komen.