Therapietraject

Vanuit haar jarenlange ervaring biedt José een kortdurend en intensief therapietraject aan. Zowel individueel als in een groep, dit werkt diep door. Het is een mix van drie maal individuele therapie en drie keer een samenkomst in een groep (door het volgen van een verdiepende lezing en twee themadagen over de gevolgen van een onveilige hechting)

De samenkomsten in een groep werken helpend en helend door, vol van herkenning en erkenning; maar het is geen groepstherapie. Ter geruststelling: de samenkomsten in groepsverband - met maximaal acht personen - deze kun je desgewenst in stilte doorbrengen. Je deelt alleen wat jij wilt delen, je hóeft sowieso niets te delen! De zelfreflectie verloopt middels schrijfexposure en persoonlijke oefeningen, waarvan je de uitkomst voor jezelf kunt houden. Jij hebt de regie!

Kan deze kortdurende intensieve traumatherapie geschikt zijn voor jou? Je hebt matig ernstige psychische/emotionele klachten. Je wilt graag van binnenuit leven in plaats van overleven. Je draagt nog onvoldoende verwerkte en erkende pijnsporen in je, maar je draagkracht is stevig genoeg om in ieder geval in redelijke balans te blijven met je draaglast. Je bent in staat tot zelfreflectie. Klopt dit nog voor jou? Dan kun je verder lezen. Twijfel je nog? Overleg dan vooral even met mij?

Dit traject betekent gemiddeld genomen:

Het individuele deel:
1) een intakegesprek
2) twee individuele therapiesessies

Het groepsdeel:
1) lezing over het ontstaan van een onveilige hechting
2) themadag 1 vol beeldende psycho educatie, zelfreflectie en creatieve therapie over de gevolgen van een onveilige hechting op volwassen leeftijd.
3) themadag 2 die - naast psycho educatie en zelfreflectie - verder verdiept richting vormen van traumatherapie: waaronder schrijfexposure en lichaamsgerichte therapie. Onverwerkte traumadelen liggen vooral lichamelijk verscholen, zij wijzen ons de weg terug in de tijd. Het menselijk lichaam lijkt wel op een geschiedenisboek, waarin alles terug te vinden is. Het verleden schuilt ook in de gedachten, in het voelen, in de ademhaling, de motoriek en het gedrag. Vandaar dat werken met de lichaamstaal een belangrijke plaats inneemt deze dag.

Dit komt neer op zes bijeenkomsten. Dan sluiten we het therapietraject af. Dit is een kort, krachtig en intensief traject zodat je weer goed zelf verder op weg kunt. Zijn dan werkelijk alle traumasporen uitgewist na zes intensieve bijeenkomsten? Ook daar kan ik kort en helder over zijn: nee, meestal niet! Maar een restje pijn hoort mijns inziens ook bij het leven? Het leven is na deze intensieve samenkomsten wel weer leefbaar, er is meer ademruimte om jezelf te kunnen zijn als ooit tevoren.

Daarbij geeft het ook een helder overzicht dit traject. De overzichtelijkheid van zes afspraken blijkt juist ook rust en vertrouwen te geven, in de evaluatie bespreken we alles zorgvuldig. Zes weken na het traject kunnen we een follow up sessie plannen, om terugval te voorkomen.

Veel mensen komen van verder weg naar de praktijk gereden, in een straal tussen Almelo, Deventer, Zwolle, Meppel, Assen, Drachten, Leeuwarden en Groningen. Met hen spreek ik vaak een dubbele sessie per keer af, zodat de reistijd en therapietijd beter met elkaar in evenwicht zijn en het de moeite loont om te komen.