Drie daagse in de lotgenotengroep

Voor wie zijn deze drie diepgaande themadagen bedoeld? Ervaringsdeskundigen, herstelwerkers en lotgenoten kunnen dit traject inzetten om op nóg diepere lagen de onvoldoende verwerkte pijnsporen te integreren in het volwassen leven. Het empathisch vermogen naar jezelf vergroten, zodat er steeds minder behoefte is aan erkenning van buitenaf, een vorm van hernieuwde hechting met jezelf. Voor de mensen met nog onvoldoende verwerkte pijnsporen die de weg terug wijzen naar een gedesorganiseerde binding met de ouders.

Vanuit haar jarenlange ervaring biedt José een kortdurend en tegelijk intensief groepstraject aan, een soort 'dompelbad' van drie weken achter elkaar een therapiedag. Dit werkt op diepe lagen door. Mensen zijn sociale wezens, in de basis vinden we het van nature fijn om deel uit te maken van een groep. Je kunt elkaar steunen en helpen, samen vorm je de kracht van de behandeling.

De drie samenkomsten in een groep werken op diepere lagen helpend en helend door, vol van herkenning en erkenning. Het is een groep met minimaal zes en maximaal acht personen. Je deelt alleen wat jij wilt delen, er is geen enkele druk om 'iets te moeten delen'! Dat jij je opgeeft en komt is al een hele stap! De zelfreflectie verloopt middels schrijfexposure, lichaamsgerichte traumatherapie, creatieve & beeldende traumatherapie te samen met persoonlijke oefeningen, waarvan je de ervaring en uitkomst voor jezelf kunt houden. Jij hebt ten alle tijden de regie! Juist dát geeft ontspanning. Gedurende de therapiedag kun je van binnenuit gaan 'bouwen aan vertrouwen', zodat je je meer en meer op je gemak zult voelen is de ervaring. En mogelijk iets deelt in de groep.

Kan deze relatief kortdurende en intensieve traumatherapie geschikt zijn voor jou? Je hebt matig psychische/emotionele/psychosomatische klachten. Je wilt graag van binnenuit leven in plaats van overleven. Je hebt al veel aan je pijnsporen gewerkt, maar die laatste stappen naar je werkelijk goed voelen kun je maar niet zetten. Je draagt vooral de diepgaande gevolgen van de nog onvoldoende verwerkte en erkende pijnsporen in je, maar je draagkracht is stevig genoeg om in ieder geval in redelijke balans te blijven met je draaglast. Je bent in staat tot zelfreflectie en je kunt je hulpvraag uitstellen tot de volgende groepsafspraak een week later. Of je werkt je hulpvraag verder uit wanneer je elders individuele therapie volgt!

Dit traject van drie afspraken voor ervaringsdeskundige lotgenoten betekent:

1) dag 1 staat in het teken van kennismaking, groepsvorming en gaat over de gevolgen van een onveilige hechting op volwassen leeftijd. De dag is een natuurlijke mix van beeldende psycho- educatie, zelfreflectie door schrijfexposure en creatieve therapievormen.
2) dag 2 is een verdieping van de kennismaking en groepsvorming en een logisch vervolg op de eerste therapiedag. De pijnlijke echo’s uit het verleden worden verder uitgediept. Zowel de psychische-, lichamelijke- en emotionele gevolgen. Waar haalt het verleden het heden (onbewust) in bij jou? Waar 'overkom jij jezelf' door de biologische gevolgen van een onveilige hechting?
3) dag 3 staat in het teken van de de verbinding met jezelf en de ander aangaan, binnen de non-verbale communicatie. We gaan deze dag letterlijk en figuurlijk 'de weg naar binnen'. Door middel van de lichaamsgerichte traumatherapie, het innerlijk kindwerk, systeemtherapie en de creatieve traumatherapie geven we ruimte aan jouw persoonlijke proces.

We werken in de therapie ook aan de hand van het boek 'Het bevuilde nest'. Dit komt neer op drie intensieve bijeenkomsten, dan ronden we het therapietraject af. Dit is een kort, krachtig en intensief traject zodat je óf weer goed zelf verder op weg kunt. Daarnaast is de groepstherapie een zeer waardevolle aanvulling naast de individuele therapie die je (mogelijk) elders al volgt.

Zijn dan werkelijk alle traumasporen uitgewist na deze intensieve bijeenkomsten? Ook daar kan ik kort en helder over zijn: 'Nee, meestal niet!' Maar binnen de therapie krijg je veel aangereikt wat je in de thuissituatie voort kunt zetten. Als follow-up van deze driedaagse is er de mogelijkheid om eens per maand (naar behoefte) je in te schrijven voor de groep 'Napraten voor lotgenoten'. Dit om terugval te voorkomen. Kijk eens onder het kopje 'Napraten'.
Daarnaast hoort een restje pijn mijns inziens ook bij het leven. Het leven is na deze samenkomsten wel weer leefbaar, er is meer ademruimte om jezelf te kunnen zijn als ooit tevoren. Wie ervaart 'goed op weg te zijn' maar nog extra ondersteuning te willen, die kan zich nog een ronde opgeven voor de driedaagse lotgenotengroep. De ervaring leert dat twee maal de driedaagse volgen extra verdieping, stevigheid en zelfvertrouwen geeft.
Wie echt een extra vangnet van steun nodig heeft die kan of in de eigen woonomgeving een traumatherapeut zoeken om de therapie voort te zetten. Of je kunt terecht bij een fijne kundige collega van mij (zie onder 'Individuele therapie') waar ik je naar door verwijs.