Gezin

Bij gezinstherapie zijn de gezinsleden afwisselend samen en ook individueel in therapie. Deze therapievorm wordt tegenwoordig ook systeemtherapie genoemd. Ieder mens maakt deel uit van verschillende sociale systemen, zoals het gezin van herkomst, de partnerrelatie, de familie, de woonbuurt, de school, of het werk.

De therapeut beschouwt en behandelt problemen van individuen niet als op zichzelf staand. Maar plaatst ze steeds in een sociaal verband. In de therapie gaat het over de invloed die gedragspatronen van een gezinslid hebben op de anderen in het gezin. De therapeut gaat op zoek naar gedragspatronen in interacties die de problematische relatie in stand houden. De nadruk van de therapie ligt op bewustwording en het zo nodig doorbreken en bijstellen van deze patronen.