Hulpvraag

Binnen de Psychosociale- en Lichaamsgerichte Therapie die José biedt, ligt het accent op psychotraumahulpverlening. Haar ervaring is dat onvoldoende verwerkte traumasporen de weg terug wijzen in de tijd, er niet één beste manier is om volwassenen - die het getraumatiseerde kinddeel nog in zich dragen - te helpen. De jarenlange praktijkervaringen hebben haar er wel van overtuigd dat trauma’s vooral in het lichaam diepe sporen nalaten. Dáár ligt volgens haar ook de sleutel om trauma’s te behandelen. 'Mensen laten ervaren om zich weer veilig te voelen in hun lichaam.’ Bij trauma loopt het 'Toen' en het 'Nu' geregeld door elkaar heen. Onvoldoende verwerkte traumasporen liggen vaak 'verstopt'.

De therapie helpt bij:

• Vormen van (emotionele, affectieve en pedagogische) verwaarlozing
• Vormen van (psychische) mishandeling en (seksueel) misbruik
• Gevoelens van somberheid, schaamte en leegte
• Contactproblemen (met jezelf en de ander)
• Onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens
• Medisch onverklaarbare moeheid/onrust/spanningen
• Dwangmatig gedrag afleren zoals bijvoorbeeld liegen
• Niet vitaal zijn als onbewuste keuze
• Overgevoelig voor afwijzing, snel iets persoonlijk opnemen
• Sociale angst, angst om contact te maken in een groep
• Onzichtbare rouwverwerking (bv. dat je nooit werkelijk kind hebt kunnen zijn, of rouwen om een wensouder die je nooit gehad hebt)
• Levensangst, het verleden niet kunnen accepteren
• Spanning-, onrust- en stressklachten
• Onvoldoende verwerkt trauma en angstklachten
• Burn-out klachten (vaak uit onverwerkt trauma en de angst om assertief te kunnen/durven zijn)'De weg naar binnen' is praktijkhoudend in het Business Centre aan de Hooggoorns 14 7812AM te Emmen  |  Tel. 06-25284739 info@dewegnaarbinnen.nl