Relatie

Relaties: wij zijn eruit geboren en erin opgegroeid. We zijn erdoor gevormd, door gevoed en er soms ook door beschadigd. We hebben relaties met andere mensen, maar ook met onszelf. Relatieproblemen hebben veel te maken met ons zelfbeeld,hoe we onszelf beleven en met onszelf omgaan. Het heeft te maken met onuitgesproken verlangens en behoeftes, je gemis. De grootste pijn in de relatie tot de ander is meestal onbegrip en eenzaamheid. Vanuit de menselijke behoefte om werkelijk samen te zijn, zijn we geneigd onze eigenheid en diepste dromen en verlangens voor onszelf te houden. Zo raak je van jezelf en ook de ander verwijderd, er is geen gevoel van verbondenheid (meer). Dit is een vruchtbare insteek voor relatie therapie. Herstel van de relatie tot jezelf en tevens met de ander. Bij relatie therapie vindt het intake gesprek apart van elkaar plaats, om een ieder goed tot zijn recht te laten komen. Want één en één is nog altijd twee. Met ieder een eigen verhaal.