Therapiekosten

Wanneer mij de vraag gesteld wordt: "Wat zijn de kosten van de therapie?" Dan luidt het antwoord: 'Therapie is een persoonlijke investering in tijd, energie, geduld, vaak moed en tot slot kan het - ondanks de aanvullende verzekering - wat geld kosten...' Vergoeding van de therapie is mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Vraag mij hier gerust naar op kijk even op: www.de-nfg.nl onder het kopje 'Vergoedingen'.

Enerzijds werk ik - vanuit jarenlange ervaring en goede resultaten - met een kort en intensief therapietraject van zes bijeenkomsten (drie individuele afspraken en drie in een groep) Anderzijds is alles maatwerk, geen mens is gelijk. De tijdsduur van een sessie stem ik samen met jou af. Dit heeft te maken met jouw spanningsboog, de draagkracht maar ook met zoiets praktisch als de afstand tot de praktijk. Een normale sessietijd is een uur. Maar veel mensen komen van verder weg naar de praktijk gereden, in een straal tussen Almelo, Meppel, Assen, Drachten en Groningen. Met hen spreek ik vaak anderhalf of een dubbele sessie per keer af, zodat de reistijd en therapietijd beter met elkaar in evenwicht zijn en het de moeite loont om te komen.

Het gehele therapietraject van zes afspraken komt totaal op € 390,00. Je ontvangt per afspraak een aparte factuur van € 65,00 voor de zorgverzekering, die je zelf eerst voorschiet.