Voor verwijzers

Met mijn praktijk voor psychosociale hulpverlening bied ik laagdrempelige zorg aan. De praktijk is daarmee een versterking van de eerstelijnshulp- en zorg. Ik werk complementair (niet alternatief) en kan zo een brug slaan tussen diverse hulpverleningsinstanties. Ik ben onder andere in het bezit van de Hbo- diploma’s Psychosociaal Therapeut, Psychotraumahulpverlener en Sociaal- en Maatschappelijk Dienstverlener.

Mijn werk is curatief gericht en ik heb voldoende kennis van psychopathologie en ben bekend met de DSM-IV. Ik ken de grenzen van mijn kunnen en zal bij ernstige As 1- en As 2 problematiek altijd terug verwijzen naar de huisarts.

Doordat ik eclectisch ben opgeleid kan ik gebruik maken van meerdere methodieken en theorieën om te interveniëren. Waaronder systeemtherapeutische theorieën, ontwikkelingsgericht coachen, psychotraumatherapie, psycho educatie, ontspanningstherapie, methodieken vanuit de Rationeel Emotieve Therapie etc. Jaarlijks laat ik mij bijscholen op post-HBO niveau en volg ik trainingen en cursussen om mijn deskundigheid verder te professionaliseren.

Voortgangsprocessen kunnen schriftelijk -na schriftelijke toestemming van de cliënt- aan u worden overlegd. Indien nodig en eveneens met goedkeuring van de cliënt is multidisciplinair overleg mogelijk. De therapie wordt vergoed bij een aanvullende verzekering.