Hulpvraag

Psychosociale- en Lichaamsgerichte Therapie is geschikt voor een breed scala aan hulpvragen. Begeleiding kan helpen bij:

• Alle vormen van (emotionele) verwaarlozing, mishandeling en (seksueel) misbruik
• Gevoelens van somberheid en leegte
• Contactproblemen (met uzelf en/of de ander)
• Onzekerheid en minderwaardigheidsgevoelens
• Dwangmatig gedrag afleren zoals bijvoorbeeld liegen
• Niet vitaal zijn als onbewuste keuze
• Sociale angst, angst om contact te maken in een groep
• Onzichtbare rouwverwerking (bv. om een kind dat nooit geboren is)
• Tastbare rouwverwerking (bv. verlies van een dierbare)
• Spanning-, onrust- en stressklachten
• Traumaverwerking en angstklachten
• Burn-out klachten (vaak uit angst om assertief te durven zijn)
• Zingevingproblematiek