Werkvormen

Werken met de lichaamstaal en de non-verbale communicatie neemt binnen de praktijk een belangrijke plaats in. Onuitgesproken pijn laat 'van zich horen' via spanning, onrust en kramp. Het menselijk lichaam lijkt in die zin wel op een geschiedenisboek, waarin alles terug te vinden is. Het verleden schuilt ook in de gedachten, in het voelen, in de ademhaling, motoriek en het gedrag.

Vanuit de holistische mensvisie, komen het denken, het voelen, het willen en het lichaamsbewustzijn, allen aan bod door middel van:

• psychotherapeutische gesprekken
• verbindende en inzichtgevende communicatie
• inzichtelijk maken gedragsprocessen
• bewustwording innerlijke- en uiterlijke contactgrens
• rationeel- en emotieve therapievormen (RET)
• diepe ontspanningstherapie/trance (als toegang tot het onbewuste)
• regressietherapie ('de weg terug' bij onverwerkte pijn)
• Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
• focussen (felt sence)
• individuele familie-opstellingen (systeemtherapie)
• in kaart brengen van uw biografie
• psychotraumatherapie zoals Imaginaire Exposure en -Rescripting
• psycho-educatie
Hoewel u als persoon centraal staat en zeker niet de methode, wordt er wel gebruik gemaakt van methodieken. Vanuit mijn jarenlange ervaring heb ik de meest krachtige en werkzame onderdelen uit de verschillende genoemde methodes gefilterd. Deze heb ik in alle zorgvuldigheid zo met elkaar verweven dat van hieruit een heel eigen werkwijze binnen de therapie is ontstaan. De methodes worden dan ook niet rigide als 'op zichzelf staand' gegeven. Het belangrijkste en meest werkzame is de vertrouwensband die wij binnen de therapie samen opbouwen. Therapie is maatwerk en zal dan ook bij een ieder op een persoonlijke afgestemde wijze ingezet worden.