Werkwijze

Psychosociale en Psychotraumatherapie vindt overzichtelijk plaats in een vijftal stappen: Intake,voorstel/advies, therapie, evaluatie en afsluiting. De therapieduur is wisselend: zo kort als kan en zo lang als nodig. Ik kan u hier meer over vertellen na het eerste gesprek, het 'intake gesprek'. Dit gesprek is naast een kennismaking vooral een onderzoek: de aard, ernst, samenhang en achtergrond van de klachten, vragen en problemen worden in kaart gebracht. Vragen met betrekking tot uw levensloop, algemeen persoonlijk functioneren, de lijdensdruk en actuele levensomstandigheden komen aan de orde. U bespreekt voorts wat u wilt veranderen, verwerken en mogelijk wilt leren begrijpen of accepteren. Van dit gesprek, maak ik voor mijzelf een psychologische analyse.

Aan het einde van het gesprek vertel ik mijn bevindingen met daaruit voortvloeiend een overzichtelijk en concreet therapievoorstel of advies. De verwachting en doelstelling wordt zo concreet en haalbaar als mogelijk geformuleerd. Alles in duidelijk overleg. Van daaruit kan de therapie starten. Soms is doorverwijzing naar elders een beter alternatief.

Hoewel u als persoon zelf centraal staat en zeker niet de methode, wordt er wel gebruik gemaakt van methodieken. De methodes liggen op een natuurlijke wijze verweven in de therapie sessie. Therapie is maatwerk en zal dan ook bij een ieder op een persoonlijke afgestemde wijze ingezet worden. Daarnaast speelt een goede afstemming met het sociale netwerk rondom de hulpvrager en lichamelijke beweging (wandelen, fietsen of zwemmen) een belangrijke rol in het geheel. Afsluiting vindt plaats wanneer u voldoende vooruitgang hebt geboekt en u er op vertrouwt op eigen kracht verder te kunnen. Ik bied drie maanden na het laatste therapiegesprek (de evaluatie) een follow-upgesprek aan, om samen te kijken hoe het ervoor staat met u.