Werkvormen

Het menselijk lichaam lijkt wel op een geschiedenisboek, waarin alles terug te vinden is. Het verleden schuilt ook in de gedachten, in het voelen, in de ademhaling, de motoriek en het gedrag. Vandaar dat werken met de lichaamstaal een belangrijke plaats inneemt bonnen de therapie. Onuitgesproken pijn laat 'van zich horen' via spanningen, slapeloosheid, piekeren, onrust en hyperventilatie. Vanuit de holistische mensvisie, komen het denken, het voelen, het willen en het lichaamsbewustzijn allen aan bod.

Door middel van psychotherapeutische gesprekken, inzichtelijk maken gedragsprocessen, vormen van psychotraumatherapie waaronder EMDR, Imaginaire Exposure en Imaginaire Rescripting, psycho-educatie en diepe lichaamsgerichte ontspanningstherapie.

Hoewel je als persoon zelf centraal staat en zeker niet de methode, wordt er wel gebruik gemaakt van methodieken. De methodes liggen op een natuurlijke wijze verweven in de therapie sessie. Therapie is maatwerk en zal dan ook bij een ieder op een persoonlijke afgestemde wijze ingezet worden. Daarnaast speelt lichamelijke beweging en ontspanning (wandelen, fietsen of zwemmen) een belangrijke rol in het geheel. Juist omdat onverwerkt trauma zich ook lichamelijk laat gelden, wordt de lichaamsbeleving in de therapie verweven.