banner

Visie & Methode Beeldta-AL

Als deskundige met vijfentwintig jaar ervaring in het werken met psychotrauma, haar jarenlange onderzoekswerk en ruim vijftig jaar levenservaring als ervaringsdeskundige, begrijpt José van binnenuit wat het opgroeien, leven en doorleven van vroegkinderlijke trauma kan betekenen. Met deze vruchtbare ondergrond heeft zij haar eigen methode 'Beeldta-AL' ontwikkeld, waarin zij middels beeldtaal verdiepende psycho-educatie geeft, richting traumasensitief werken en psychotraumatherapie. De methode 'Beeldta-AL' is aangevuld met intuïtief tekenen, schrijfexposure, lichaamsgerichte psychotraumatherapie, ademtherapie, creatieve therapievormen en systemische opstellingen. Zowel voor zorgprofessionals als voor lotgenoten.

Uit haar onderzoeken is enerzijds gebleken dat het vooral de diepgaande gevolgen zijn van het spanningsvol opgroeien en niet de (al dan niet aanwijsbare) gebeurtenissen zelf die het volwassen leven verstoren. Daarnaast ondersteunen haar onderzoeken het idee dat het opgroeien in stress en gevoel van onveiligheid bij de eigen ouders waar het kind volkomen afhankelijk van is, niet alleen impact hebben op de psyche en emoties, maar in de allereerste plaats op het lichaam. Vroegkinderlijke traumatisering betekent ook dat er lang niet altijd woorden zijn waarin iemand zijn onrust, spanning of pijn uit weet uit te drukken. Of er zijn wel woorden, maar ‘de keel slaat op slot’ omdat je uitspreken in je kinderjaren onveilig was.

Het menselijk lichaam lijkt wel op een geschiedenisboek, waarin alles terug te vinden is. Met onverwerkt vroegkinderlijk trauma door het opgroeien in chronische stress, haalt het verleden het heden steeds weer in. Het lichaam houdt als een spons alle opgeslagen spanningen vast. Vandaar dat de non-verbale communicatie, bewustwording van persoonlijke lichaamssignalen en werken met de lichaamstaal een belangrijke plaats inneemt binnen de samenkomsten.