Werkvormen

Het menselijk lichaam lijkt wel op een geschiedenisboek, waarin alles terug te vinden is. Het verleden schuilt ook in de gedachten, in het voelen, in de ademhaling, de motoriek en het gedrag. Vandaar dat werken met de lichaamstaal een belangrijke plaats inneemt binnen de therapie. Onuitgesproken pijn laat 'van zich horen' via spanningen, slapeloosheid, piekeren, onrust en hyperventilatie. Je gaat in een veilige en ontspannen setting, contact maken met de herinnering van het lichaam. Door op een natuurlijke manier de opgeslagen spanningen te ontladen zal het zelfregulerend vermogen van het lichaam herstellen. Vanuit de holistische mensvisie, komen het denken, het voelen, het willen en het lichaamsbewustzijn allen aan bod.

Taal schiet geregeld tekort, zeker bij traumabehandeling. Niet alleen kan het te zwaar zijn om trauma’s te verwoorden, voor veel mensen schiet taal te kort om de diepte van de emoties te kunnen verwoorden. Dan is beeldtaal, schrijven of andere creatieve uitdrukkingsvormen een krachtiger manier om te kunnen verwerken. Binnen de groepstherapie en de drie elkaar opvolgende themadagen voor ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals wordt dan ook gebruik gemaakt van beeldtaal als verdiepende psycho educatie, creatieve therapievormen en lichaamsgerichte traumatherapie.

Hoewel je als persoon zelf centraal staat en zeker niet de methode, wordt er wel gebruik gemaakt van methodieken. De methodes liggen op een natuurlijke wijze verweven in de (groeps)therapie. Therapie is maatwerk en zal dan ook binnen de groepstherapie bij een ieder op een persoonlijke afgestemde wijze ingezet worden. Daarnaast speelt lichamelijke beweging en ontspanning (wandelen: 'op eigen benen staan, voor jezelf gaan staan', of zwemmen: 'de dragende kracht van water') een belangrijke rol in het geheel. Juist omdat onverwerkt trauma zich ook lichamelijk laat gelden, wordt de lichaamsbeleving in zowel de de groepstherapie als de themadagen verweven.